TV Aksjonen 2019

TV-aksjonen 2019 står for døra, 20. oktober er dagen for høstens vakreste eventyr.

Med pengene fra aksjonen skal Care gi 400 000 kvinner i 9 land opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Detter vil gi ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. De ni landene er Niger, Mali, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Frivilligsentralen har ansvaret for å skaffe bøssebærere og drifte innsamlingsaksjonen, og vi trenger flere bøssebærere. Ta kontakt med oss og meld din interesse på e-post efrivill@online.no eller på telefon 976 58 161.

Du kan lese mer om aksjonen på blimed.no.

2023 © Eidskog frivilligsentral